Naziv i opis događaja

Vrijeme događaja

Lokacija događaja

Organizator događaja

Linkovi događaja

Pod “More Info” staviti link događaja ako postoji.
I odabrati “New Window”

Ostalo

Event Cost
staviti cijenu ulaza na događaj ako se naplaćuje

Featured Image
izabrarti sliku događaja koja će se pojaviti na vrhu događaja
pogledati primjere:
https://zagrebizagreb.com/hr/events/snow-queen-trophy-mans-slalom/

Cabaret by Miro Ungar

AntiValentinovo #4

Categories
ako nema pripadajuće kategorije ostaviti prazno, s vremenom će se lista proširiti

Event Color
proizvoljno

Tags

dodati Tagove događaja tipa ako je glazbeni festival upisati:

“Festival, Music”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.